יצירת קשר 

משרד: 03-6935300
פקס: 03-5423268
נייד (טל): 052-2437484
אימייל:
> > זכויותיהם של משפחתו וקרוביו של דייר מוגן שנפטר

זכויותיהם של משפחתו וקרוביו של דייר מוגן שנפטר

נכתב ע"י עו"ד טל יצחק רון ועו"ד אורי ינקו

סעיף 20 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, עונה על השאלה - מה קורה עם זכויותיו של דייר מוגן בבית המגורים ?
הכלל העולה מסעיף זה הינו כי עם מותו של דייר מוגן, זכות הדיירות המוגנת פוקעת, אלא שבהתקיים תנאים מסוימים, עוברת זכותו לבן/בת זוגו או לילדיו וקרוביו.
הסעיף קובע כי בן / בת זוגתו יזכו בזכויות הדיירות המוגנת של בן/בת זוגם שנפטר היה והשניים היו בני זוג לפחות 6 חודשים טרם פטירת הדייר המוגן וכי באותה התקופה התגוררו יחדיו.
היה ואין לדייר הנפטר בן / בת זוג, יזכו ילדיו או במקרה בו אין לו ילדים –קרובי משפחתו, בזכות הדיירות המוגנת ובלבד שהתגוררו עם הדייר 6 חודשים טרם מותו וכי אין להם דירת מגורים אחרת. מטרת הוראה זו הינה למנוע מצב בו בן / בת של דייר מוגן או קרוב משפחתו יוותרו ללא קורת גג. החוק מציין מפורשות כי על "הזוכה" בזכות להתגורר מעשית עם המנוח 6 חודשים טרם מותו ואין המדובר על ביקורים, תכופים ככל שיהיו.
סעיף 23 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, מתייחס למצב זכויותיהם של בן/בת זוגו של הדייר במקרה בו הדייר המוגן נפטר. במקרה שכזה, בן/בת הזוג זכו בזכויות הדיירות המוגנת בתנאי שהשניים היו בני זוג 6 חודשים סמוך לפטירת הדייר והתגוררו יחדיו.
היה ואין לדייר הנפטר בן / בת זוג, יזכו ילדיו או במקרה שאין לו ילדים – קרובי משפחתו, בזכות הדיירות המוגנת ובלבד שעבדו עם הדייר בבית העסק שישה חודשים טרם פטירתו.

לסיכום – יש לשים לב לתנאים ולמלא אחריה כלשון הסעיפים שאם לא כן יזכה בעל הבית לקבל את המושכר, בין אם זו דירת מגורים ובין אם זה בית עסק, חזרה לרשותו. יש לשים לב כי יש להסדיר את הזכויות החדשות אל מול בעלהבית, לא לקפוא על שמרים ולשבת בחיבוק ידיים.

לשם קבלת חוות דעת פרטנית ומקיפה יש צורך לפנות לעורך דין העוסק והבקיא בתחום הגנת הדייר.

הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

"היה ואין לדייר הנפטר בן / בת זוג, יזכו ילדיו או במקרה בו אין לו ילדים –קרובי משפחתו, בזכות הדיירות המוגנת ובלבד שהתגוררו עם הדייר 6 חודשים טרם מותו וכי אין להם דירת מגורים אחרת."
design by Oren Fait | developed by entry interactive
טל רון, דריהם ושות', משרד עורכי דין. טלפון: 03-6935300. רחוב ברקוביץ 4, ת.ד. 33111, תל-אביב 61330 © כל הזכויות שמורות