יצירת קשר 

משרד: 03-6935300
פקס: 03-5423268
נייד (טל): 052-2437484
אימייל:
> > האם רשאי מעביד לחייב עובד לעבור בדיקת פוליגרף?

האם רשאי מעביד לחייב עובד לעבור בדיקת פוליגרף?

נכתב ע"י עו"ד טל יצחק רון ועו"ד עדי תובל, 10/3/2010

קיימים מקרים רבים בהם מעבידים מעוניינים לערוך בדיקות פוליגרף לעובדיהם על מנת לבדוק את אמינותם במהלך תקופת עבודתם בחברה או לשם ברור חשדות כאלו או אחרים בנוגע לעובדיהם. ישנם מעבידים שאף נוהגים להחתים את עובדיהם בתחילת ההעסקה או במהלכה על מסמך כללי בו העובד מסכים לעבור בדיקת פוליגרף, במידה וידרשו לכך.

סוגיה זו אינה סוגיה פשוטה, שכן קיימת התנגשות בין כמה זכויות מהותיות שבדין. מחד, זכותו של המעביד להגן על קניינו וזכותו לחופש העיסוק ומאידך, זכותו של העובד להגנה על פרטיותו.

כמובן שיש לזכור כי בדיקת פוליגרף, בדיקה המתיימרת לחשוף את האמת בהתבסס על תגובות פיזיולוגיות בלתי-רצוניות של הנבדק, לא קיבלה הכרה מדעית והדעות לגבי רמת אמינותה חלוקות. בהתאם לכך, גם בתי המשפט לא יבססו הכרעה על בסיס תוצאותיה של בדיקת פוליגרף בלבד, למעט במקרים מיוחדים. למשל, בדיון אזרחי שני הצדדים יכולים להסכים מראש כי תוצאות בדיקת הפוליגרף יכריעו במחלוקת שביניהם.

בעניין אברפירר קבע בית הדין האזורי לעבודה כי האפשרות לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף, גם אם נתן העובד את הסכמתו לכך, מוטלת בספק. נפסק כי, נסיבות בהן המעסיק נוטל לעצמו את החירות לבדוק את אמינותו של עובד באמצעות כלי שמעמדו ותוקפו המדעי אינו מוחלט, חייב להיות מקרה מיוחד, בבחינת יוצא מן הכלל. למשל, כאשר המעסיק חושד כי עובדו מעל בתפקידו, המעביד אינו רשאי לבצע לעובד בדיקת פוליגרף. אמנם מעילה באמונו של מעסיק ובוודאי גניבה ממנו, הינה חמורה ביותר ופוגעת באושיות יחסי העבודה, אולם דרישה לעבור בדיקת פוליגרף מהווה פגיעה בזכות לפרטיות של העובד. זכות זו של העובד נראית עדיפה שכן תוצאותיה של הפגיעה יכולות להיות הרות אסון לעובד שעה שלמעסיק אמצעים אחרים כדי לברר חשד כנגד עובדו (בש"א (אזורי חיפה) 66/05 חברה למצורי טבק בע"מ נ' אברפירר (ניתן ביום 8.3.2005).

בעניין יניב קבע בית הדין האזורי כי מעסיק אשר פיטר עובד בשל תוצאות בדיקת פוליגרף ללא הליך שימוע כדין ותוך שלילת פיצויי פיטורין, לאחר שחשד כי גנב ממנו, חורג מכללי ההגינות והזהירות להם הוא מחויב כמעסיק. בית הדין קבע כי בדיקת הפוליגרף נערכה כאמצעי ראשון מבלי שהתקיימה קודם בדיקה ראויה ביחס לחשדות וללא ראיות ממשיות הקושרות את העובד לגניבה. כמו כן, הסכמת העובד לביצוע בדיקת הפוליגרף ניתנה תחת לחץ ומבלי לשתף את ועד העובדים. לפיכך, בשל ההשלכות הקשות של התנהגות המעסיק על עתידו של העובד, ובכלל זאת על שמו הטוב, על ההתייחסות החברתית כלפיו ועל הסבל שעבר עליו, בית הדין פסק לעובד פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 30,000 ₪ (ע"ב (אזורי ת"א) 5789/01 יניב נ' שופרסל בע"מ (ניתן ביום 3.3.2005).

בית הדין הארצי לעבודה קבע בקשר להוכחת חשדות לגניבה של עובד ממעביד לצורך שלילת פיצויי פיטורין, כי לאור חוק פיצויי פיטורין לא ניתן לשלול פיצויי פיטורין בהסתמך על תוצאות בדיקת פוליגרף בלבד (ע"ע (ארצי) 54/06 חברת ספן בע"מ נ' ונטורה (ניתן ביום 20.12.2006)).


ההלכה הקובעת היום בעניין דרישת המעביד מהעובד לעבור בדיקת פוליגרף הינה הלכת ויטראול. בהלכת ויטראול קבע בית הדין הארצי כי יש להשאיר את הסוגיה של בדיקת פוליגרף ב"צריך עיון", שכן יש להכריע בסוגיה זו באופן קונקרטי על-פי מכלול נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואין לשלול או להתיר את הדרישה של מעסיק מעובדו להיבדק בבדיקת פוליגרף באופן גורף (ע"ע (ארצי) 300228/95 ויטראול נ' אבא מרגלית יצור ושיווק דברי מאפה בע"מ, ניתן ביום 25.20.2006).

לעניין קבילות הראיה בבית משפט, נקבע כי תוצאת בדיקת הפוליגרף תוכל לשמש ראיה קבילה אם הסכים העובד מראש להיבדק באמצעות מכשיר הפוליגרף מרצונו החופשי וכן, אם העובד הסכים כי תוצאות הפוליגרף יהוו ראיה קבילה בבית המשפט. יחד עם זאת, לבית המשפט קיים בכל מקרה שיקול דעת מלא באם לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף כראיה מחייבת או לאו.

לסיכום, לא נקבע איסור גורף על ביצוע בדיקת פוליגרף לעובדים, הפסיקה קבעה כי ייתכנו נסיבות בהן המעביד יהיה רשאי לדרוש מעובדיו לעבור בדיקת פוליגרף. יש להדגיש, כי בדיקה זו מחייבת הסכמה מפורשת ומראש של העובד וכן, לא ניתן להשתמש בבדיקה כאמצעי להפעלת לחץ, שכן במקרה זה סביר להניח כי תוצאותיה יהיו מוטלות בספק.

עוד יצוין, כי לשם הבאת הראיה כהוכחה קבילה בבית משפט אף נדרשת הסכמתו המפורשת של העובד גם כן, והכול בכפוף לשיקול דעתה של הערכאה היושבת לדין באותו עניין. 
 

הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

"יש להשאיר את הסוגיה של בדיקת פוליגרף ב"צריך עיון", שכן יש להכריע בסוגיה זו באופן קונקרטי על-פי מכלול נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואין לשלול או להתיר את הדרישה של מעסיק מעובדו להיבדק בבדיקת פוליגרף באופן גורף "
design by Oren Fait | developed by entry interactive
טל רון, דריהם ושות', משרד עורכי דין. טלפון: 03-6935300. רחוב ברקוביץ 4, ת.ד. 33111, תל-אביב 61330 © כל הזכויות שמורות