יצירת קשר 

משרד: 03-6935300
פקס: 03-5423268
נייד (טל): 052-2437484
אימייל:
> > פטנט פרוביזורי (Provisional Patent Application)

פטנט פרוביזורי (Provisional Patent Application)

נכתב ע"י עוה"ד טל יצחק רון ואמנון מלמד

בשנת 1995 פתח החוק האמריקאי בפני הממציאים הליך נוסף לרישום בקשות פטנט: בקשת פטנט פרוביזורית (Provisional Patent Application), המאפשר רישום מהיר של בקשת פטנט מקדימה, בעלויות נמוכות.


היתרון העיקרי של הליך זה, הינו בקבלת תאריך בכורה כבסיס לרישום בקשת פטנט מלאה בתוך שנה מתאריך הרישום של בקשת הפטנט הפרוביזורי. יודגש כי אין ברישום בקשה פרוביזורית לבדה כל ערך - ללא רישום הבקשה המלאה לפני סיום השנה. ההליך מיועד לאותם יזמים/ממציאים אשר נרתעים מלרשום פטנט על הרעיון בגלל העלויות הגבוהות הכרוכות ברישום כזה. הבקשה הפרוביזורית מאופיינת בהיותה הליך זול ונגיש. מבחינת התוכן על הבקשה לכלול תיאור טכני של ההמצאה בשפה האנגלית. תיאור זה משמש כבסיס לבקשת הפטנט המלאה ולכן עליו לכלול את כל המידע הטכני הנדרש מבקשת פטנט רגילה. בקשה מסוג זה חסרה בדרך כלל את החלק המשפטי המגדיר את רוחב ההגנה שניתנת לבעל הפטנט (claims).


הבקשה הפרוביזורית כאמור איננה מקנה זכויות כלשהן. תכליתה הוא לשמש כ"תופס מקום" עבור הבקשה המלאה והמפורטת שהיזם/ממציא מעוניין להגיש אם וכאשר יגייס את המימון הנדרש. מקום בו הממציא אכן מגיש בקשה רגילה, מיוחס תאריך הבקשה הפרוביזורית לבקשה המלאה, כך שאם במהלך אותה שנה הגיש אדם אחר בקשה מלאה, יוקנו הזכויות לממציא אשר הגיש את הבקשה הפרוביזורית.
אם כן, הגשת בקשה פרוביזורית משמעה כי ההמצאה מקבלת סטאטוס של "בקשה בבחינה". סטאטוס זה מקל על גיוס מימון ממשקיעים, ובכך סולל את הדרך לקראת הגשת בקשה רגילה תוך שכל זכויות הממציא נשמרות לכאורה. היות והליכי הפטנטים הם בינלאומיים, והגשת בקשת פטנט כלשהי במדינה כלשהי בעולם אשר חברה באמנת פריז מקנה זכות קדימה של שנה בכל מדינה אחרת בעולם, הרי שהבקשה הפרוביזורית מקנה, על פניה, דין קדימה של שנה בכל המדינות בעולם. מסיבה זו, בנוסף לעלות הזולה של ההליך, ממציאים ויזמים רבים בוחרים בפרוצדורה זו על מנת להגן על זכויותיהם.

על אף כל האמור לעיל הבקשה הפרוביזורית עלולה לשמש גם כ"חרב פיפיות", בייחוד לאותם יזמים אשר אינם מבינים את מגבלותיה. כך קרה לחברת New Railhead מארה"ב אשר הגישה בקשה לרישום פטנט על המצאת מקדח לקדיחה בסלע. בעת שמתחריה החלו לעשות שימוש במקדחים דומים החליטה החברה לתבוע. בית המשפט דחה את תביעת החברה בנימוק שהבקשה המלאה לרישום הפטנט הכילה מאפיין אשר לא פורט כראוי בבקשה הפרוביזורית שקדמה לבקשה המלאה. הבקשה הפרוביזורית נזרקה לצד ועימה גם תאריך הבכורה. לאור איבוד תאריך הבכורה ומאחר והמקדח נמכר יותר משנה לפני רישום הבקשה המלאה איבדה החברה את הפטנט.

לסיכום, ישנם יתרונות וחסרונות להליך זה. מבחינת היתרונות כאמור מדובר בהליך פשוט, מהיר, נוח וזול אשר מאפשר ליזמים להקדים תרופה למכה ולהגן על המצאתם. בנוסף, כאשר הבקשה מקבלת סטאטוס של בחינה בבקשה הדבר מקל מאד על גיוס מימון ממשקיעים ואף פועל כאלמנט הרתעתי מול יזמים/ממציאים אחרים. מבחינת החסרונות, כפי שתיארנו, בקשה זמנית אשר לא תוארה כהלכה עלולה לגרור את ביטולו של הפטנט, כפי שקרה בפרשת New Railhead הנ"ל. על כן, המלצתניו הנה בראש ובראשונה לפנות לגורם אשר מתמחה בבקשות מסוג זהו לנסח את הבקשה הזמנית באופן ממצה ומקצועי – כאילו המדובר בבקשה רגילה (כלומר, תוך פירוט מלא של החלק המשפטי – ה - claims).

הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

design by Oren Fait | developed by entry interactive
טל רון, דריהם ושות', משרד עורכי דין. טלפון: 03-6935300. רחוב ברקוביץ 4, ת.ד. 33111, תל-אביב 61330 © כל הזכויות שמורות