יצירת קשר 

משרד: 03-6935300
פקס: 03-5423268
נייד (טל): 052-2437484
אימייל:
> > מכירת דירה ללא תמורה

מכירת דירה ללא תמורה

נכתב ע"י עוה"ד טל יצחק רון ואורי ינקו

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, עוסק במכירה ללא תמורה של זכויות במקרקעין או באיגוד מיחיד לקרובו. הסעיף קובע כי המוכר ללא תמורה יהא זכאי לפטור ממס בגין המכירה.


"קרוב" לעניין חוק מיסוי מקרקעין נחשב: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוג של כל אלה, אח או אחות ובן זוגם וכן איגוד שהוא בשליטתו.

החלק השני של סעיף 62 מדבר על מכירת זכות בדירת מגורים בין יחיד לבן / בת זוגו. הסעיף קובע כי היה ובן הזוג מתגורר עם המעביר לפחות שנה טרם המכירה ומנהל איתו משק בית משותף, יהיה פטור ממס בגין מכירת זכויותיו ללא תמורה.


מקבל ההעברה ישלם 1/3 ממס הרכישה שהיה משתלם לו היה רוכש את הדירה בשוק החופשי, בהתאם למדרגות מס הרכישה הידועות ביום המכירה כהגדרתו בחוק.

 
יש לשים לב לעובדה כי נקבעו הגבלות בחוק בקשר עם מכירת הדירה לאחר שנתקבלה במתנה וזאת בכדי למנוע מצב בו אדם אשר מעוניין למכור דירת מגורים בבעלותו ואיננו זכאי לפטור, יעבירה ללא תמורה לקרובו, אשר זכאי לפטור, והוא זה שימכור אותה לצד שלישי ויהא זכאי לפטור בגין מכירתה. אשר על כן, נקבעו בחוק תקופות צינון שונות, בין שנה אחת לארבע שנים המושפעות ממס' גורמים, כגון: האם דירה שימשה למגוריו של המוכר, מצבו המשפחתי של נותן המתנה וכן של מקבל המתנה. מכירת דירה ללא תמורה בין הורים לילדיהם הקטינים לא מחייבת תקופת צינון שכן במקרה שכזה אם נותן המתנה לא היה זכאי לפטור, אזי גם אשתו וילדיו הקטינים אינם זכאים לפטור – עיקרון התא המשפחתי.


להלן פירוט הנסיבות בהן לא יינתן פטור ע"י רשויות המיסים בגין מכירת דירת מגורים שנתקבלה במתנה בשים לב כי בהתאם לסעיף 49ו. (ג) (1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963, כי קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך 3 שנים שקדמו לרכישתה, מהווה קבלת הדירה בדירה:


1. במקרה והמוכר לא גר בדירה בקביעות, לא יוכל למכור את הדירה בפטור במשך 4 שנים. היה והמתנה נתנה לו ע"י הוריו, לא יוכל למכור את הדירה במשך 3 שנים מיום שנהיה בעליה.


2. במקרה והמוכר גר בדירה בקביעות, לא יוכל למכור את הדירה בפטור במשך 4 שנים מהיום שהחל לגור בה בהיותו בעליה של הדירה. היה והמתנה נתנה לו ע"י הוריו והוא איננו נשוי, לא יוכל למכור את הדירה בפטור במשך שנתיים. אם המוכר נשוי או הורה יחיד, לא יוכל למכור את הדירה בפטור במשך שנה אחת.


לעניין מקבל המתנה, חלות 2 הגבלות:


1. מוכר שקיבל את זכויותיו בדירה טרם מלאו לו 18 שנים, יתחיל מנין השנים לעניין האמור לעיל מיום הולדתו ה-18.


2. אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני זוג, ייקחו בחשבון את התקופות האמורות בסעיפים 1 ו-2 לעיל את גילו של המבוגר שבהם.

לסיכום : טרם מכירת דירת מגורים, יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום בכדי למנוע מפח נפש ותשלומי מיסים שלא לצורך.


הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

""קרוב" לעניין חוק מיסוי מקרקעין נחשב: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוג של כל אלה, אח או אחות ובן זוגם וכן איגוד שהוא בשליטתו. "
design by Oren Fait | developed by entry interactive
טל רון, דריהם ושות', משרד עורכי דין. טלפון: 03-6935300. רחוב ברקוביץ 4, ת.ד. 33111, תל-אביב 61330 © כל הזכויות שמורות