יצירת קשר 

משרד: 03-6935300
פקס: 03-5423268
נייד (טל): 052-2437484
אימייל:
> > שוק הפורקס – תחילת הסדרת התחום בישראל

שוק הפורקס – תחילת הסדרת התחום בישראל

נכתב ע"י עוה"ד טל יצחק רון ואמנון מלמד

שוק הפורקס (מסחר במט"ח) בישראל התפתח וצמח בשנים האחרונות בקצב מסחרר. עם זאת, נכון להיום, שוק זה איננו מפוקח על ידי רשות כלשהי ואין כל חוק ספציפי המסדיר את פעילות החברות הפועלות בו. מצב זה יוצר חוסר וודאות בכל הנוגע למשקיעים שבחרו להשקיע ממיטב כספם בחברות מעין אלו. כיום נגישות לציבור המשקיעים בישראל עשרות זירות מסחר, בעוד הפעילות המתרכזת בהם איננה זוכה להסדרה בדין.


לאחרונה, הגישה הרשות לניירות ערך הצעת חוק – "חוק ניירות ערך – זירות מסחר" במסגרתה חברות הפורקס יחויבו להוציא רישיון, בו יצוינו התחומים בהם רשאית אותה חברה לעסוק, רישיון אשר יונפק על ידי רשות ניירות ערך. דרישות נוספות, אשר לא קיימות כיום, יחייבו העמדת הון עצמי מינימאלי וקיום ביטוחים מתאימים.


בתזכיר החוק אוזכרו התופעות, אשר קיימות כיום בשוק, ואשר הצעת החוק באה להסדיר. להלן מספר סוגיות כאלו:

  • שימוש לא מפוקח בכספי לקוחות – נכון להיום לקוחות נדרשים להפקיד סכומי כסף בחברת הפורקס. כספים אלו נמצאים בשליטתה הבלעדית של החברה , ואופן השימוש באותם כספים אינו מפוקח על ידי גוף כלשהו (זאת, בניגוד לזירת המסחר המקובלת, "הבורסה" אשר מפוקחת ע"י הרשות לניירות ערך). יתרה מכך, לרובהחברה איננה מבצעת הפרדה בין כספי לקוחות שונים, המפקידים כספים אצלה, ולמעשה נוצר מצב בו השולטים בחברה יכולים לעשות בכספים כרצונם.
  • רישום מכשירים נגזרים למסחר – לא קיימים כל קריטריונים באשר לרישום ניירות ערך עליהם ניתן לרשום נגזרים. זאת, בניגוד לחובות בעניין זה המוטלות על שוק מוסדר כדוגמת "הבורסה".הקריטריונים לרישום נולדו מתוך מטרה להקטין ככל האפשר את האפשרות לבצע מניפולציות בשערי נכס הבסיס, אשר מכוחו משתנה אותו נגזר.
  • פרסום שערי פקיעה– בחברות הפורקס אין כל מידע רציף בנוגע לנכס הבסיס ולשער הפקיעה התיאורטי שלו, בניגוד לשווקים מוסדרים ומפוקחים. הדבר מוביל לכך שמשקיע אינו יכול להעריך מה המרחק בין המדד התאורטי של נכס הבסיס ביחס למחיר האופציה, ועל כן יהיה לו קשה יותר לקבל החלטה מושכלת.
  • מנגנון חישוב שער הפקיעה – היות וכאמור השוק אינו מפוקח, חברות הפורקס יכולות לשנות באופן חד צדדי את צורת חישובן של שערי הפקיעה, זאת בניגוד לשווקים מוסדרים בהם צורת החישוב נתונה לפיקוח מתמיד מצד הרשויות. כמובן שחוסר פיקוח בנושא זה מיטיב עם חברות הפורקס ויש בו לפגוע, בצורה משמעותית, בציבור המשקיעים הבוחרים להשקיע כספם בחברות הפורקס השונות.
  • שמירת נתוני מסחר מהעבר – חובה שאיננה קיימת בכל הנוגע לחברות הפורקס ואשר חשיבותה עומדת בבסיס פעילות חברות בשווקים מוסדרים.

להלן פירוט של עיקרי הוראות החוק המוצעות:

  • ,תווסף הגדרה ל"זירת סוחר לחשבון עצמו" כך שתוגדר כמערכת בה אדם קונה/מוכר ני"ע באופן מאורגן ושיטתי לחשבון עצמו, אל מול לקוחותיו.
  • תתווסף הגדרה ל"ניירות ערך" כך שתהיה רחבה דיו ותכלול, אד הוק, כל זירה הסוחרת בני"ע, מכל מין וסוג, לרבות נגזרים ומכשירים פיננסיים מתוחכמים.
  • החברה תחויב כאמור בקבלת רישיון מאת הרשות לני"ע. כתנאי לקבלת הרישיון החברה תידרש להוכיח איתנות פיננסית תוך העמדת הון עצמי מינימלי וכן בביטוח מתאים.
  • יוטלו על חברות הפועלות בשוק חובות שמטרתן צמצום השפעת ניגודי העניינים בין החברה לבין לקוחותיה.
  • יוטלו על החברות חובות דיווח ושקיפות.

הצעת החוק באה להסדיר, אם כן, את החשש לפגיעה בציבור המשקיעים הפועלים ומשקיעים במוצרים השונים המוצעים ע"י חברות הפורקס. הסדרה כזו נעשתה זה מכבר במרבית מדינות העולם. חברות פורקס רבות פועלות כבר עתה לקביעת נהלים פנים ארגוניים, כאלו שיאפשרו להם לעמוד בתנאי החוק, אם וכאשר יעבור. לא ברורה עדיין ההשפעה שיכולה להיות לחוק שכזה על החברות הפועלות כיום בשוק – האם הדבר יגרום לקריסתן ולהותרת השחקנים הגדולים בלבד או שמא עצם ההסדרה תוביל לפתיחת חברות נוספות וכפועל יוצא תגבר התחרות?

אין כל ספק כי הסדרת תחום פרוץ זה הינו דבר מבורך ויש בו לעודד תחרות הוגנת בשוק. הסדרה כאמור תחייב חברות הפועלות בשוק לעמוד בתנאים מינימליים של שקיפות ומסחר הוגן, תנאים שראוי שיפעלו לקידומם כבר עתה. אנו במשרדנו מאמינים כי חברות אשר יקדימו ויטמיעו את עקרונות הצעת החוק, במסגרת נהלים פנימיים, יצאו נשכרות הן בטווח הקצר והמיידי והן בטווח הארוך, עת יכנס החוק לתוקפו.

הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

"לאחרונה, הגישה הרשות לניירות ערך הצעת חוק – "חוק ניירות ערך – זירות מסחר" במסגרתה חברות הפורקס יחויבו להוציא רישיון, בו יצוינו התחומים בהם רשאית אותה חברה לעסוק, רישיון אשר יונפק על ידי רשות ניירות ערך"
design by Oren Fait | developed by entry interactive
טל רון, דריהם ושות', משרד עורכי דין. טלפון: 03-6935300. רחוב ברקוביץ 4, ת.ד. 33111, תל-אביב 61330 © כל הזכויות שמורות