העברת כספים לחשבונות בישראל

חברות בינלאומיות רבות בעלות פעילות ענפה מפעילות כמה משרדים ברחבי העולם וכמה חשבונות בנק, גם מטעמי יתירות וגם כדי שתמיד יהיה בנק קרוב ללקוחות ולמשרד המקומי של החברה. בנקים אומנם מעוניינים בהצלחת לקוחותיהם, אבל הם כפופים, בין היתר, לכללים ולרגולציות בינלאומיות מחמירות של איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, וכל סטייה מאלו תגרור באופן כמעט ודאי קנסות ועיצומים משמעותיים. לכן, לבנקים בכלל ולבנקים בארץ בפרט יש נטייה לשמרנות יתר, והעברות כספים שמקורם לא ידוע או שמקורם בפעילות שאינה מובנת לנציג הבנק ייתקלו בהתנגדות והכספים לא יצליחו להגיע לחשבון הבנק של החברה או היזם בישראל. גם כספים שמקורם בחברות מסודרות, שקבלתם מלווה בחשבוניות ובתיעוד מלא של הטרנסאקציה במערכת הבנקאית ושלא דבק רבב במקורם, אין שום ערובה לכך שיתקבלו בבנק שלכם. אפילו קבלת כספים שקיים בהם נדבך של קריפטו ייבלמו בסבירות גבוהה, למרות הוראת בנק ישראל שאין להטיל איסור גורף על קבלת כספים ממקור זה. כמות הסירובים מסוג זה רבה יותר ממה שהבנקים מוכנים להודות. בבואכם לפתוח חשבון בנק בארץ, הבנק יפאר בפניכם את הסניף ויאמר עד כמה הוא "מתמחה בהייטק" ועובד עם חברות דומות לשלכם, אבל מהר מאוד תמצאו עצמכם עסוקים במילוי אחר דרישות הציות המרובות של הבנק במקום לנהל ולקדם את החברה שלכם, רק משום שהבנק לא באמת מבין לעומק את עיסוקכם. בינתיים החברה שלכם לא תקבל תשלומים מלקוחות על עבודה שכבר סיפקתם וייגרם לכם נזק למרות שאתם פועלים כדין. זה קורה בבנקים בארץ מדי יום ובהיקפים עצומים. אבל לא הכול עגום, ויש פתרונות. כמי שעובדים עם המערכת הבנקאית כבר שני עשורים ומכירים את המערכת על בוריה, אנו יודעים בדיוק עם מי לדבר על החברה שלכם ובאיזה בנק, וגם לוודא שאותו בנק מבין באופן מלא את פעילותכם ולא יעצור קבלת כספים שמועברים כדין ויסב נזקים.

דילוג לתוכן