חוות דעת משפטיות ייחודיות

תחומי עיסוק מסויימים חסרים אסדרה הקובעת את האסור והמותר או שהחוק כלל אינו מתייחס אליהם. אולם, פעילות בתחומים אלו יכולה להיות רווחית מאוד ואינה מלווה בכוונה להפר את החוק. הדרך ליישב את המתח הזה ולייצר מידה של ודאות משפטית היא בחינה וניתוח של החוקים הקיימים שעלולים לחול על הפעילות של הלקוח הספציפי ותיאורם במסגרת חוות דעת משפטית מקיפה שקובעת את גבולות הגזרה של הפעילות ואת מידת החשיפה או היעדר החשיפה של החוק. חשוב לציין כי רשויות המדינה אינן מחויבות לפעול לפי חוות דעת אלו ויכולות להגיע למסקנות הפוכות. חוות הדעת, שלרוב נכתבות בידי רגולטורים לשעבר העובדים עם משרדנו, נוספות כנספח למסמכים ועוזרות להניח את דעתם של בנקים וחברות תשלומים.

דילוג לתוכן