חוזים מקוצרים / הזמנות עבודה

צדדים בהסכמים מסחריים זקוקים לעיתים להסכם מחייב משפטית קצר ונקודתי ללא התדיינות ארוכה וממושכת בין עורכי הדין שלהם. ה-IO הוא סוג של הסכם בן עמוד או שניים שמרכז את התנאים הבסיסיים ביותר שהוסכמו בין הצדדים: שמות הצדדים ונציגיהם, השירות הדרוש, התמורה, עד מתי ניתן לדווח על פגמים, האם משלמים כאשר לא בוצעה גבייה, תנאי התשלום ותנאים מיוחדים אחרים. לעיתים יפנה ה-IO להסכם כללי אחר הנפוץ בתעשייה (כדוגמת IAB), להסכם אחר בין הצדדים או לקישור שמכיל את יתר התנאים הכלליים.

דילוג לתוכן