KYC ואימותים

כלי אחד מני רבים בעולם הציות הינו ה-KYC – טפסי הכר את הלקוח. כפירמה משפטית שמבצעת אימותים משפטיים וכן אימותי נוטריון, חשובה לנו מאוד ההיכרות האישית עם לקוחותינו כדי שנוכל להעניק להם מן הידע הרחב שלנו ולספק להם את כל הכלים שברשותנו. אנו נוסעים תכופות לפגישות עם הלקוחות שלנו ולהשתלמויות בתחום הקומפליאנס ברחבי הגלובוס. המפגשים פנים אל פנים חשובים לנו מאוד ברמה האישית והמקצועית גם יחד.

דילוג לתוכן