(pay-in/pay-out) קבלה ושליחת תשלומים

חברות המספקות שירותים לחברות אחרות (B2B) וחברות המספקות שירותים ללקוחות קצה (B2C ו-B2C) הן בעלות צרכים פיננסיים שונים, ועל כן חייבות לבנות תשתית פיננסית המתאימה להן. במקרה של חברות C2B המקבלות את תשלומיהן מחברות הסליקה שיודעת לאסוף תשלומים ממספר גדול של משתמשי קצה (pay-in), זרימת הכסף היא חד כיוונית. אם החברה תרצה להחזיר או לשלם כסף ללקוח – B2C (נגיד, לטובת זיכוי, או תשלום בגין זכייה), אזי הדבר יהיה לעיתים באמצעי אחר ולא דרך חברת הסליקה. תשלומים לספקים ויועצים חיצוניים לחברה יתבצעו ב-pay-out ויספקו פתרון אחר לעומת ה-pay-in. בשני הכיוונים יעמדו חברות מומחיות עם טכנולוגיות מתקדמות וצוותים ייעודיים. מן העבר השני ישנן חברות B2B, שהצרכים שלהן בדרך כלל פשוטים יותר, כי לא כלולים בסיפור כספים של משתמשי קצה. ישנם ניואנסים רבים נוספים שחשוב להכיר, ובכללם כאלה שבתחום הקומפליינס או הקשורים לתפעול, ומשרדנו תמיד שמח להתאים את הפתרונות ללקוח.

דילוג לתוכן